Christiania Lodge Legat

Følgende grupper kan søke om støtte:
A. Medlemmer av Christiania Lodge eller deres barn eller barnebarn, etter et års medlemskap i lodgen, kan søke om studiestipend Norge/USA, eller søke om støtte til deltakelse på ungdomsleire i Norge/ USA.
B. Christiania Lodge-styret kan søke om midler for medlemmers goder.
C. Kun Christiania Lodges medlemmer eller styret i Christiania Lodge kan søker om midler.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her