Georgia Rotary Student Program (GRSP) - ROTARY-stipend til USA

Rotarianerne i Staten Georgia, USA har etablert et program som hvert år innvilger ettårige stipend til studenter mellom 18 og 24 år, for å studere ved college og universitet i staten Georgia USA. Programmet er et ledd i Rotarys arbeid for internasjonal forståelse, samhold og fred. Ca 90 studenter fra store deler av verden får hvert år denne verdifulle mulighet i et internasjonalt studentmiljø. Et "scholarship" dekker alle skolekostnader for ett år, herunder studieutgifter, bøker, samt studentbolig og mat på studiestedet. Kandidatene dekker selv reise frem og tilbake til USA, lommepenger og forsikringer. Studiemulighetene omfatter de fleste fagområder, dog ikke medisin og tannpleie. Studentene søker ikke på studiested, men blir fordelt av Georgia Rotary Student Program. Skolen man fordeles til vil tilby den studieretning studenten har angitt på søknadsskjemaet. Konkurransen om stipendiene er stor. Av søkeren forventes gode eksamensresultater, et utadvendt vesen, motivasjon samt evne til å representere som en ambassadør for Norge. Norge har til enhver tid 4–6 studenter med i programmet. Til nå har mer enn 280 studenter fra Norge deltatt. Rotarianerne i Georgia vil velge en vertsfamilie for studenten, selv om studentene bor på «campus». I tillegg vil studentene ha en eller flere vertsklubber og vil bli invitert til ulike Rotary-sammenkomster. Det arrangeres flere studentsamlinger gjennom skoleåret. Det tilbys i første rekke «undergraduate» stipendier, hvor utreise normalt skjer etter avsluttet videregående skole. Søkere til programmet går inn på nedenstående internettside for programmet. Der vil søkere finne relevant informasjon om programmet, forutsetninger for å kunne søke, samt få tilgang til søknadsskjemaet. Utfylt søknadsskjema skal sendes online fra internettsiden til USA. Onlinesøknaden suppleres med et digitalt bilde av kandidaten sendt per e-mail, samt at en kopi av søknadsskjemaet med nødvendige signaturer, vitnemål/utskrifter, attester (fra to lærere), og en anbefaling fra presidenten i en lokal Rotaryklubb/evt. en distriktsguvernør sendes per post (alt på engelsk) til USA.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her