Norge-Amerika Foreningen (NORAM): stipend for studier i USA

Norge-Amerika Foreningens formål er å fremme gjensidig kunnskap og forståelse mellom Norge og Nord-Amerika. NORAM arbeider for at nye generasjoner skal lære hverandre å kjenne på begge sider av Atlanteren, bl.a. gjennom studie- og forskningsopphold for nordmenn og nord-amerikanere over lengre tid.

I over 100 år har NORAM arbeidet for transatlantisk samarbeid og hjulpet mer enn 5500 studenter med stipend og veiledning.


NORAM har følgende stipendprogram:
* MASTER OG ph.d. I USA: Stipend for norske studenter som skal ta en hel grad, eller deler av en master eller ph.d. i USA. Ikke begrenset til spesifikke fagområder eller institusjoner. NORAM deler ut ca. 20-30 stipend for master/ph.d. i USA i året. Stipendbeløp opptil 20 000 dollar for et akademisk år, eller 10 000 dollar for et semester. Søknadsprosessen skjer på høsten og gjelder påfølgende akademiske år.

* BACHELOR I USA: NORAM samarbeider med en rekke amerikanske institusjoner på bachelornivå. Partnerskolene lar norske studenter søke om opptak direkte via NORAM ved hjelp av en forenklet søknadsprosess. Ved opptak får studentene et stipend fra skolen, og mange av skolene lar også norske studenter fullføre bachelorgraden på 3 år (sophomore standing). Det er gratis å søke om opptak på skolene via NORAM.

* AMERIKANSKE STUDENTER TIL NORGE: Stipend for master, PhD og forskning i Norge for amerikanske søkere. Stipend til alle fagretninger og skoler. Ca. 5-10 stipend i året, beløp opptil 40 000 kroner.

* ALF OG BERGLJOT KOLFLAT STIPEND: Stipend for studietur til USA for ferdigutdannede ingeniører og arkitekter. Det kan også søkes om støtte til deltagelse i seminarer og konferanser. Opp til NOK 40.000. Søkere må ha minst tre års arbeidserfaring etter fullført utdannelse til sivilingeniør eller sivilarkitekt.

* AMERICAN-SCANDINAVIAN FOUNDATIONS TRAINING PROGRAM. Norge-Amerika Foreningen (NORAM) samarbeider med The American-Scandinavian Foundation (ASF) i New York om å hjelpe nordmenn få J-1 visum til kortere arbeidsopphold i USA, såkalte Trainee- eller Internships. ASF er godkjent av det amerikanske utenriksdepartementet som såkalt "visa sponsor" for denne typen programmer.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her