Aker Scholarship

Aker Scholarship støtter master- og doktorgradsutdannelser ved følgende universiteter:
Caltech, MIT, Harvard, Stanford, University of Pennsylvania, Oxford, Cambridge, Imperial College London og National University of Singapore (NUS).

Stipendet kan søkes av studenter fra alle fagområder. Påbegynte studier støttes ikke. Aker Scholarship gir finansiering som supplerer andre støtteordninger - søker vil normalt ikke pådra deg studielån under oppholdet. Aker Scholarship gir også hjelp i søkeprosessen og følger opp stipendiater gjennom hele studiet. Søker må være faglig sterk og ha et ønske om å bidra til samfunnet.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her