Nordisk Amatørteaterråds støtteordninger

* Scenetekstfondet
Scenetekstfondet gir støtte til teatergrupper som ønsker hjelp av profesjonell dramatiker til å skrive manus spesielt for dem.
* Spelfondet
Spelfondet omfatter historiske spel og friluftsspel.
Ordningens målsetting:
Spelene bidrar til å spre kjennskap til og interessen for scenekunst til regionene og legger til rette for at amatører kan samarbeide med profesjonelle utøvere. Målet med teaterrådets ordning er å stimulere til økt spelaktivitet og øke kvaliteten på de spelene som allerede eksisterer. Spelaktiviteten bør inngå som et ledd i å utvikle og styrke kulturaktiviteten og den lokale identiteten i lokalsamfunnet, øke turisme og/eller å drive næringsutvikling. Det er ønskelig at spelaktiviteten inkluderer og gir rom for deltakelse fra alle grupper, særlig blant barn og unge.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her