SIUs nordiske utvekslingsprogram Nordplus

Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) er eit kompetansesenter som arbeider for å fremje internasjonalisering, kulturell kommunikasjon og internasjonal mobilitet innanfor utdanningssektoren. SIU samordnar tiltak på nasjonalt nivå og er nasjonalt kontor for internasjonale program og tiltak på alle utdanningsnivå.
Meir informasjon: www.siu.no.

Sjå informasjon under om ulike program som yter støtte til internasjonale prosjekt og mobilitet.


Nordplus
Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) skal styrke kvaliteten i norsk utdanning. Diku fremmer utvikling og nyskaping, internasjonalt samarbeid og digitale læringsformer. Diku samordner tiltak på nasjonalt nivå og er nasjonalt kontor for internasjonale program og tiltak på alle utdanningsnivå. Mer informasjon: www.diku.no.

Nordplus er Nordisk ministerråds største utdanningsprogram og tildeler 9,3 mill. Euro til mobilitet og prosjekt- og nettverksamarbeid i de nordiske og baltiske landene hvert år. Nordplus består av fem underprogrammer som sammen retter seg mot alle deler av utdanningssystemet, fra barnehage og grunnskole til høyere utdanning og voksnes læring.

Deltakerland i Nordplus:
Grønland, Island, Færøyene, Norge, Sverige, Danmark, Åland, Finland, Litauen, Latvia, Estland.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her