Møre og Romsdal

Kleivafondet

Til kulturelle og lokalhistoriske oppgaver i Surnadal kommune. Les mer

Møre og Romsdal

Kristiansund kommunes legater

* Kristiansund kommunes Storlegat 1. Til økonomisk støtte for vanskeligstilte grupper/personer over myndighetsalder og eldre. Organisasjoner og lag som utfører sosialt/humanitært eller kulturelt arbeid/prosjekt blir foretrukket. Søk... Les mer

Møre og Romsdal

Kristiansunds Bys Understøttelseskasse

Kristiansunds Bys Understøttelseskasse for uheldige sjømenn og deres etterlatte (Enkekassen) utdeler avkastning til sjømenn, sjøfarende og barn i trengende omstendigheter. Les mer

Møre og Romsdal

Magnar Grøndals legat

For unge utøvarar av klassisk song og musikk. Tonediktaren Magnar Grøndal fra Langevåg har skipa eit legat som har til føremål å fremje klassisk song og musikk. Legatet skal vidare spreie musikken som Magnar Grøndal har komponert. I... Les mer

Møre og Romsdal

Maisen Meyers minne

Renter av dei midlane som legatet omfattar kan kvart år delast ut til noverande eller tidlegare studentar, lærarar eller øvingslærarar ved Volda lærarhøgskule/Høgskulen i Volda som ønskjer å gjennomføre eit arbeid ( studium, forskin... Les mer

Møre og Romsdal

Mali og Erik Sandnes' legat

Økonomisk støtte til evnerik og verdig ungdom i Holm sokn. Søkjarar som utdannar seg i praktiske fag har fortrinnsrett. Stipendiebeløp: Omkring kr 3.000 til fordeling. Les mer

Møre og Romsdal

Molde kommunes legater

Molde kommunes stiftelse for sosiale formål. Stiftelsens formål er å yte økonomisk støtte til beste for eldre, syke og andre vanskeligstilte bosatt i Molde kommune. Les mer

Møre og Romsdal

Reinert Agdesteins Minnefond

Stipend til ein ung songar eller musikar frå Stord. Meininga er at stipendet skal vera hjelp til å få undervisning, kurs eller anna det trengst litt ekstra midlar til. Stipendbeløp kr 5.000. Les mer