Sogn og Fjordane

Anna og Ole T. Eikesets fond

Anna og Ole T. Eikesets fond for studerande ungdom i det gamle Bremanger (før kommunereguleringa i 1965). Stipendsum: Til vanleg 3 porsjonar à kr 5.000. Les mer

Sogn og Fjordane

Bergen Hørselinstitutts legat

Til videreutdanning/etterutdanning for personer med hørselsskade, fortrinnsvis fra Bergen og Hordaland og Sogn og Fjordane, - og for videreutdanning/etterutdanning innen hørselsomsorgen. Les mer

Sogn og Fjordane

Eid Musikkråds stipend

Til einskildpersonar i Eid kommune under 25 år som viser særskilt talent og syner særs god utvikling kvalitetsmessig. Vert delt ut kvart år, og er på om lag 2.000 kr. Les mer

Sogn og Fjordane

Furorestipend

Talentstipend som varierer i storleik frå 25.000 til 100.000 kroner. Stipenda blir delt ut i klassane kultur, idrett og open klasse. Målgruppe er unge i Sogn og Fjordane, i alderen 15–30 år; dvs. du kan søkje frå året du fyller 15 t... Les mer

Sogn og Fjordane

Ivar Lundes legat

Tilgodesjåast skal: a) ungdom som har lagt for dagen særs flid og flittighet i arbeidet sitt eller ved edrueleg, nøysam og særs pliktoppfyllande livsførsel har skapt haldning hjå andre, eller som har synt særleg tanke og omsut f... Les mer

Sogn og Fjordane

Ivar Torkildsens legat

Til trengende vanføre, - fortrinnsvis barn og yngre personer - bl.a. til utdanning og hjelpemidler slik at de bedre kan klare seg selv. Søkere må være hjemmehørende i Hordaland eller i Sogn og Fjordane. Stipendbeløp: kr 3.000. Les mer

Sogn og Fjordane

Kaare Mjeldes Legat

Lag og organisasjonar i Lærdal kommune har høve til å søkja om tildeling. Føresetnaden er at laget/organisasjonen er aktiv innan sosialt/humanitært arbeid. Les mer