Annet eller uspesifisert

Vernelagsstiftelsen forskning

Vernelagsstiftelsens tildeler legater til forskning. Målsetningen med tildeling av legatmidler er å få økt kunnskap om hva som skal til for å hindre ny kriminalitet slik at vi får et tryggere samfunn. Les mer

Annet eller uspesifisert

Zander Kaaes Stiftelse

Ved testamente av 20. juli 1760 testamenterte Zander Kaae til opprettelse av en stiftelse for «gamle reputerlige og gudfryktige folk av begge kjønn.» Styret kan utdele legatporsjoner til «eldre trengende personer i Bergen kommune o... Les mer