Buskerud

Ål kommunes legatar

1. Birgit E. Sehls legat Det kan søkjast om tilskot til livsopphald eller utdanning. Slektningar skal prioriterast ved tildeling. 2. Legat - Torstein S. Lillehaugs Gåve Aktuelle søkjarar er dei som bur i alders- og sjukeheimen... Les mer

Buskerud

Aase og Bernt Ingvaldsens Legat

Legatets formål er å yde økonomisk støtte til handicapede enkeltpersoner og/eller institusjoner for handicapede i Buskerud til innkjøp av hjelpemidler og spesialutstyr til bruk for handicapede. Les mer

Buskerud

Aase og Bernt Ingvaldsens Legat

Økonomisk støtte til handicappede enkeltpersoner og/eller institusjoner for handicappede i Buskerud til innkjøp av hjelpemidler og spesialutstyr til bruk for handicappede. Les mer