Østfold

Odvar og Aslaug Holts stiftelse

Inntil 90% av fondets inntekter kan årlig anvendes til kulturelle og allmennyttige formål innen Marker kommune, fortrinnsvis Ørje. Lag, foreninger og privatpersoner som er engasjert i tiltak som faller inn under stiftelsens formå... Les mer

Østfold

Rakkestad kommunes kulturpris og kulturstipend

Rakkestad kommune kan årlig dele ut kommunens kulturpris og kulturstipend. Kulturprisens størrelse er kr.10.000. Kommunestyret kan eventuelt fastsette et annet beløp ved den årlige budsjetthandling. Med kulturprisen følger plakett.... Les mer

Østfold

Rakkestad kommunes sosiale legater

* Til beste for barn og unge i Rakkestad. Formål: å støtte tiltak i privat eller offentlig regi som trygger barn og unges oppvekst og levevilkår. Støtten skal være en stimulans til nytenking og primært nyttes til igangsettelse av ny... Les mer

Østfold

Sarpsborg kommunes legater til utdanning

* Ellen og Hjalmar Wessels legat Til ansatte ved Borregaard AS sin virksomhet i Norge: til videreutdanning, fortrinnsvis teoretisk fagutdanning. Det må vedlegges bekreftelse på fast ansettelse ved Borregaard, samt bekreftelse på op... Les mer

Østfold

Sigrid Nores Legat for videreutdannelse

Til verdige kandidater fra Moss, Rygge og Våler, - født og oppvokst der - til praktisk eller teoretisk videreutdannelse for kandidater som har vist flid og gode evner. Stipendiene skal være på minst kr 5.000 og kan etter ansøkning t... Les mer

Østfold

Skiptvet kommunes kulturstipend

De ulike kulturstøtteordningene : - OPPSTARTSTILSKUDD - TILSKUDD TIL HUSLEIE OG ANLEGG - KULTURSTIPEND - TILSKUDD TIL FORSAMLINGSLOKALER - TILSKUDD TIL KOR OG KORPS Les mer

Østfold

Snekkermester N.H. Andresens og hustru Minas legat

Legatets formål skal være å hjelpe mennesker med funksjonshemning til skolegang og utdannelse, til anskaffelse av verktøy og fremkomstmidler for å skaffe dem passende beskjeftigelse, og til attføring til arbeide når de ved ulykker e... Les mer

Østfold

Sognepresten i Vestbys legater

* Anna og Hans Pettersen og Karen Sundbys legat. Formål: å støtte ekstraordinært barne- og ungdomsarbeid i Vestby kommune. Tildeles lag/foreninger/organisasjoner etter søknad. * Aagot Andresens Legat. Til ekstra hjelp i hjemmet hv... Les mer