Oppland

Wilhelm Lyngs legat

Det kreves eksamen fra Lillehammer videregående skole og at søker har vært elev i minst 2 år. Søkerens likningsattest legges til grunn. Utdeling hvert 3. år (2009, 2012 osv.). Stipendiebeløp ikke over kr 1.500 pr person. Les mer