Emner i Andre

Annet eller uspesifisert

Fagforbundets utdanningsstipend

Formål: Å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for yrkesaktive medlemmer. Det gis ikke støtte til utgifter som medlemmet får dekket av andre, f.eks arbeidsgiver eller NAV. Ordningen gjelder ikke for lærlinger, elev- og stu... Les mer

Annet eller uspesifisert

Norges Golfforbunds Juniorstipend

NGFs Juniorstipend tildeles av NGFs styre etter innstilling fra idrettsavdelingen. Juniorstipendet skal årlig tildeles en jente og en gutt i alderen 13–16 år, som er amatør og som gjennom sesongen har vist fremgang og treningsiver o... Les mer

Annet eller uspesifisert

H.M. kong Olav Vs Jubileumsfond

Opprettet i anledning 100-årsjubileet for den kristne folkehøgskolen i Norge i 1993. Fondet skal yte hjelp til ungdom mellom 16 og 25 år som ønsker å følge undervisningen ved en kristen folkehøgskole. Stipend gis til: Utenlandske s... Les mer

Annet eller uspesifisert

L. Meltzers Høyskolefond

L. Meltzers Høyskolefond deler ut prosjektstipend til studenter og doktorgradsstipendiater. Utdeling skjer hvert år på Lauritz Meltzers fødselsdag 8. mars. Fondet skal fremme den vitenskapelige virksomhet ved Universitetet i Bergen.... Les mer

Annet eller uspesifisert

Rolf Daldorffs legat

Reisestipend til indremedisinere med spesiell interesse for hjerteforskning - dog ikke kirurger, og til bildende kunstnere - særlig unge grafikere. Les mer

Annet eller uspesifisert

Kong Haakon den 7des utdannelsesfond for norsk ungdom

Til støtte for norsk ungdom i alderen mellom 18 og 30 år til studieopphold på Svalbard innenfor praktisk, teoretisk og kunstnerisk art. Søkere må ha avsluttet videregående skole. Stipend kan også gis til bearbeidelse av materiale in... Les mer

Annet eller uspesifisert

Grafills stipend

Grafill deler årlig ut stipendmidler til profesjonelle utøvere innen visuell kommunikasjon; illustrasjon, grafisk design, digital design, tegneserieskapning, animasjon og servicedesign. Hensikten med stipendene er å gi utøvere mulig... Les mer

Annet eller uspesifisert

Gerd og Fredrik Johan Grahls legat

Studie og reisestipend for personer som i praktisk arbeid har vist at de vil arbeide innen handel, industri eller akademiske fag. Legatet gis til videreutdannelse og IKKE til studenter som ikke har vært ute i næringslivet etter avsl... Les mer

Annet eller uspesifisert

Senterungdommens reisestipend

Stipendet tildeles et medlem i Senterungdommens Landsforbund i organisasjonens ytre ledd (lokallag/fylkeslag). Stipendiaten skal ha gjort en fremragende innsats for å fremme organisasjonens mål, herunder politiske så vel som organis... Les mer