Emner i Andre

Annet eller uspesifisert

Arthur Svennevigs minnefond

Stipend innen oljeregnskap og –skatt. Norsk forening for oljeregnskap og –skatt (ORS) er en ideell, nøytral forening med medlemmer både blant oljeselskaper, revisjons- og advokatfirmaer, banker og myndigheter. Oljeregnskap og ol... Les mer