Kunst/kultur/litteratur/musikk

Norsk kulturråds støtte

HVA KAN FÅ TILSKUDD? Norsk kulturfond skal styrke samtidens kunst- og kulturuttrykk, bevare, dokumentere og formidle kulturarv og gjøre kunst og kultur tilgjengelig for flest mulig. •Kulturfondet skal stimulere den frie delen av... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Norsk musikkråds støtte

Norsk musikkråd er en paraplyorganisasjon for 31 nasjonale musikkorganisasjoner. Norsk musikkråd organiserer rundt 150 000 medlemmer, og har 18 fylkeskontorer og 150 lokale musikkråd. Norsk musikkråd har siden 1976 talt musikklivets... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Norsk Skuespillerforbunds Fond for frilansere

Norsk Skuespillerforbunds Fond for frilansere (tidl. Per Gjersøes fond) yter støtte til produksjoner av og med frilansmedlemmer av forbundet. Støtte blir gitt som tilsagn på maksimalt 16 000. Pengene blir utbetalt etter lanseringsda... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Norsk Skuespillerforbunds vederlagsfond

Reise- og studiestipend til skuespillere Norsk Skuespillerforbund forvalter kollektivt kabelvederlag utbetalt gjennom NORWACO. Styret i Norsk Skuespillerforbunds Vederlagsfond utlyser årlig rundt 300 000,- av disse midlene som sø... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Norsk Tonekunstnersamfunds stipend

Norsk Tonekunstnersamfund har den glede å utlyse stipend på inntil kr. 20 000 til unge musikere, født 1986 eller senere, med fullført bachelor eller tilsvarende utdanning. Stipendet kan benyttes til følgende formål: a) Reise b)... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Norske Billedkunstneres stipendordninger

* Billedkunstnernes Vederlagsfond; prosjektstøtte. Prosjektstøtte kan søkes av alle billedkunstnere uansett alder, kjønn, bosted, kunstnerisk uttrykksform eller organisasjonstilhørighet. Støtten skal først og fremst gå til prosjekte... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Norske Dansekunstneres stipend

Det deles ut 4 stipender fra Norske Dansekunstnere, forbundet for dansere koreografer og pedagoger: Ett dansestipend på kr 30.000, ett video/kortfilmstipend på kr 30.000, ett pedagogstipend på kr 30.000 og et koreografstipend på kr... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Norske Grafikeres Fond

Det utlyses hovedstipend (kr 75.000) og 5 arbeidsstipend (à kr 40.000) for billedkunstnere som arbeider med kunstgrafiske teknikker. Søknadsfrist: 1. juni. Det utlyses også prosjektmidler med søknadsfrist 15. oktober. Se kriterier p... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Norske Kunsthåndverkeres stipend

STATENS STIPEND * Arbeidsstipend skal gi kunstnere mulighet til å videreutvikle kunsten sin og ha kunstnerlig aktivitet som sin hovedyrke. Stipendet kan tildeles kunstnere som bor og virker i Norge. Ved spesielle tilfeller kan det... Les mer