Kunst/kultur/litteratur/musikk

Bera Evensens legat

Til: A. Personer i Nord-Norge som ved søknad viser at de gjør en verdifull innsats vedrørende egen utdanning i musikk og/eller utøvelse av sang og musikk. B. Økonomisk støtte til Harstads sangforeninger, musikkorps og orkestre. Unnt... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Bildende Kunstneres Hjelpefond

BKH yter stipend og andre individuelle tilskudd til kunstnere innenfor det visuelle feltet som hovedsakelig har, eller har hatt, sitt hovedvirke i Norge, deres etterlatte og andre formål i samsvar med fondets vedtekter og gjeldende... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Deltakelse i fritidsaktiviteter for barn og unge - tilskudd

Tilskuddsordningen skal bidra til å inkludere flere barn og unge inn i ordinære kultur- og fritidsaktiviteter. Tiltak som gis støtte skal bidra til å motvirke økonomiske og kulturelle barrierer som kan være til hinder for å delta i... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Den norske Forfatterforenings legater

* Den norske Forfatterforenings vederlagsfond. Det kan søkes om følgende stipendier: A. 1–5-årig arbeidsstipend, - beløpet tilsvarer statens arbeidsstipend. B. Vederlagsfondets stipend (omfatter reise-, studie-, vikar- og prosjektst... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Det Norske Komponistfond

Fondet skal stimulere til fremme av skapende tonekunst, uavhengig av sjanger. Støtten går til komponisthonorar for bestillingsverk til offentlige konserter, forestillinger, fremvisninger og tilsvarende. En eventuell støtte blir utbe... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Dr. Ola Rønning og hustru Sofie, f. Nitters legat

Til videreutdannelse for en utøvende pianist, fortrinnsvis under 25 år, – som har markert seg. Til utdeling opp til kr 50.000 til én eller flere pianister for videregående musikkstudier, evt. til innkjøp av instrument. Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Dramatikerforbundets stipend

Norske Dramatikeres Forbund (NDF) har følgende stipend: Arbeidsstipend og seniorstipend. Stipendene kan søkes av og deles ut til dramatikere som har gitt sitt verk norsk eller samisk språkdrakt. Stipendene kan ikke søkes på dersom m... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Drømmestipendet

Deles ut av Norsk Tipping i et samarbeid med Norsk kulturskoleråd. 50 unge kulturutøvere innen kunst og kultur tildeles 30.000 kroner hver. Hver kommune kan nominere en person eller gruppe innen hver av disse kategoriene : - Dans... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

EUs rammeprogram for kultur

EUs Kulturprogram EUs kulturprogram, Kreativt Europa (2014–2020) gir hovedsakelig tilskudd til kulturelle samarbeidsprosjekter mellom flere europeiske land og er rettet mot europeiske kulturaktører (private eller offentlige institu... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Finn Tveitos stiftelse

Til videreutdannelse/studier for mannlige dansere. Søkeren må fortrinnsvis være norsk statsborger og ha 3-årig godkjent yrkesutdanning innen dans eller 3 år profesjonell yrkeserfaring som danser. (Stiftelsen kan gjøre unntak fra kri... Les mer