Diverse stipend og legater

Sparebankstiftelsen DnB

Det kan søkes støtte innenfor fire formål: • Kunst og kultur • Kulturminner og historie • Friluftsliv og naturkunnskap • Nærmiljø, idrett og lek Stiftelsen støtter tiltak som har verdi over tid (ikke kortvarige arrangementer)... Les mer

Diverse stipend og legater

Statens stipend

Flere av departementene utlyser normalt hvert år stipend med forankring i Statsbudsjettet. Stipendene har stor spredning og dekker eksempelvis: Støtte for journalister til reportasjereiser, tilskudd til ulike former for media- og in... Les mer

Diverse stipend og legater

Stiftelsen Husflidens Fremme

Til fremme av husflid i Sør-Trøndelag gjennom stimuleringstiltak som kursvirksomhet, stipendier, premiering o.l. Les mer

Diverse stipend og legater

Stiftelsen UNI

Stiftelsen UNIs formål er å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunnet. Det gis økonomisk støtte til tiltak som verner mennesker og fortidsminner, og de... Les mer