Diverse stipend og legater

Stiftelsen Sat Sapienti

Formål: Å yte gaver/bidrag til forskning som fremmer kjennskap til forståelsen av det industrielle miljøs betydning i bedriftene i Norge. Yte bidrag eller gaver til vedlikehold/forbedring av historiske minnesmerker i Norge. Også bi... Les mer

Diverse stipend og legater

Stiftelsen UNI

Stiftelsen UNIs formål er å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunnet. Det gis økonomisk støtte til tiltak som verner mennesker og fortidsminner, og de... Les mer