Diverse stipend og legater

LO-Stats utdanningsstipend

Formålet er å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer og tillitsvalgte. Rettigheter har de som har minst 1 års fullt betalende medlemskap og kommer inn under hovedavtalen i Staten, eller overenskomstene i SPEKTE... Les mer

Diverse stipend og legater

LOs utdanningsfond

Formålet er å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer og tillitsvalgte som har rettigheter i Fondet. Rettighetene knyttet til de tariffområder som finansierte Lavtlønnsfondet og den forlengede trekkordning 2. og... Les mer

Diverse stipend og legater

LOS-fondet

Spiller du i band, danser jazzballett, eller har du bare en helt fantastisk idé du brennerfor å virkeliggjøre? Da kan LOS-fondet hjelpe deg! LOS-fondet vil ha søknader med små og store drømmer fra barn og unge under 18 år som bor... Les mer

Diverse stipend og legater

Lucy Høegh Stiftelse

Formål: Å yte bidrag til kulturelle formål. Styret tar selv initiativ til utdeling. Det gis ikke støtte til studier eller videreutdannelse verken innenlands eller utenlands. Les mer

Diverse stipend og legater

Marit Stølens legat

Støtte til personer i Oppdal som gjennom bosted og næringsutøvelse på et gårdsbruk holder gammel landbrukskultur og/eller husflidstradisjoner i hevd. Les mer

Diverse stipend og legater

Medecos Stiftelse

Formålet er å yte bidrag til helsefaglig kunnskap og forståelse, samt å støtte organisasjoner som arbeider aktivt innen forskning på kreftformer som rammer barn. Bidrag kan gis til personer som søker utdanning, fortrinnsvis innen he... Les mer

Diverse stipend og legater

Norsk Jernbanemuseums støtte

* Jernbanemuseets venners stipend. Jernbanemuseets Venner har opprettet en pris og en stipendordning for å inspirere til arbeid for å ta vare på norsk jernbanehistorie. Prisen og stipendet deles ut på Norsk Jernbanemuseums åpningsda... Les mer

Diverse stipend og legater

Norsk Kulturminnefond

Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner og kulturmiljøer. Også frivillige lag og organisasjoner, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre, kan søk... Les mer

Diverse stipend og legater

Norsvinstipendet

Norsvin ønsker fokus og bred interesse på svineavl og svinefaget. Norsvinstipendet kan benyttes som hel- eller delfinansiering av: -Mindre forskningsprosjekter -Utvikling av prosjekt- og produktideer -Litteraturstudier/sammenstil... Les mer