Troms

Troms Fylkeskommune Næring

* Regionale utviklingsmidler: Midlene skal brukes til å støtte tilretteleggende prosjekter som fremmer lokal samfunnsutvikling, sysselsetting og næringsutvikling gjennom kompetanseheving, forskning og utvikling, samarbeid mellom kom... Les mer

Troms

Troms Fylkeskommune Samisk

* Grunntilskudd til samiske kulturorganisasjoner: Grunntilskudd til samiske foreninger er å legge forholdene til rette for levedyktige frivillige samiske foreninger i Troms fylke. Grunntilskudd er et driftstilskudd som gis til lokal... Les mer

Troms

Tromsø kommunes kulturstipend

Stipendet kan søkes av aktive kunstnere og kulturarbeidere bosatt i Tromsø kommune, og skal bidra til å stimulere kunstnerisk utvikling og aktivitet. Det kan benyttes til utdanning/kurs/ studiereise, eller til utøvelse av kunstneris... Les mer

Troms

Tromsø kommunes legater

* Alfred og Haldis Olsens legat. Legatet er opprettet ved Haldis Olsens testamente. Av renteavkastningen skal det foretas årlig utdeling til fordel for eldre enkeltpersoner i Tromsø kommune. Også ektefelle/ samboende eldre kan søke... Les mer

Troms

Universitetet i Tromsøs legater (ved UiT)

* Troms Sparebanklags stipendfond. Til studenter fra Troms innenfor fiskerifag og økonomi. Søknaden må inneholde: Navn på institusjon, prosjekttittel, prosjektbeskrivelse, søknadsbeløp, utskrift av avlagte eksamener, uttalelse/anbef... Les mer