Legater til barn og ungdom

Ånun Lund Rej Stiftelse

Stiftelsen deler ut stipend for å inspirere barn og unge til kreativ aktivitet, nysgjerrighet, kunstnerisk utvikling og mellomfolkelig fortåelse. Målgruppen er barn og unge som legger for dagen kreativitet og entusiasme innen klassi... Les mer

Legater til barn og ungdom

Stiftelsen Barn av Jorden

Stiftelsens formål er å hjelpe vanskeligstilte eller nødlidende barn hvor som helst i verden, også i Norge. Hvert år i juni deler stiftelsen ut et enkeltbeløp på 150.000 kroner i form av Barn av Jordens pris. Den går til en enkeltpe... Les mer

Legater til barn og ungdom

Barna i våre hjerters støttefond

Formål: Å gi økonomisk bidrag/støtte til barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Det deles ut midler av fondet til reiser for rekreasjon eller behandling. Les mer

Legater til barn og ungdom

Prinsesse Märtha Louises Fond

Prinsessens fond ble opprettet 15. september 1972 med en grunnkapital på kr 75.000. Avkastningen av fondets kapital skal brukes til hjelp for funksjonshemmede barn i Norge under 16 år. Tildeling av midler skjer på Prinsesse Märth... Les mer

Legater til barn og ungdom

Oslo Røde Kors Barnehjelp Legat

Trenger dere støtte til trivselstiltak eller ulike aktiviteter som kan høyne livskvaliteten til psykisk utviklingshemmede, personer med autisme, barn som lever med sykdom eller nedsatt funksjonsevne? Da er det mulighet å søke Osl... Les mer

Legater til barn og ungdom

Sparebankstiftelsen SR-Bank

Sparebanker har opp gjennom tidene brukt en del av sitt overskudd til gaver til lokalsamfunnet de har arbeidet i. Denne tradisjonen viderefører vi. Det er kun søkere fra områdene Agder, Rogaland og Hordaland som kan søke om gaver fr... Les mer

Legater til barn og ungdom

Lions ungdomspris

Lions ungdomspris skal gis til en ungdom/eller en gruppe ungdommer som gjennom frivillig innsats i sitt lokalsamfunn har gjort en spesiell innsats for sine medmennesker. Prisen kan kun deles ut til ungdom mellom 16 og 21 år. Forslag... Les mer

Legater til barn og ungdom

EO-fondet

EO-fondet er Elevorganisasjonens eget fond som hvert år deles ut til elevråd rundt om i landet. Alle skoler som er medlem i Elevorganisasjonen kan søke penger fra fondet. Hver skole kan hvert år søke om inntil 35 000 kroner, og ma... Les mer

Legater til barn og ungdom

LNU Aktivitetsstøtta – Herreløs arv

LNU Aktivitetsstøtta er en støtteordning som gir støtte til prosjekter som bidrar til utvikling av nye frivillige aktiviteter rettet mot barn og unge. Nasjonale og regionale organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret... Les mer

Legater til barn og ungdom

KEEP ME PLAYING - Zuccarellostiftelsen

KEEP ME PLAYING er et fond etablert for å bryte ned kostnadsbarrierene som gjør at barn og unge blir stående på sidelinjen, mot sin vilje. Zuccarellostiftelsen ønsker å bidra til å holde barn og unge i aktivitet – uavhengig av hvor... Les mer