Search for "idrett" returned 45 matches

Hordaland

Hordaland Fylkeskommune

* Spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet: Tilskotsordning for bygging og rehabilitering av anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet * Tilskot til lavterskel fysisk aktivitet for born og ungdom: Ei felles ti... Les mer

Vest-Agder

Vest-Agder Fylkeskommune Kultur

Det gis tilskudd til kulturtiltak som har regional interesse. Det kan søkes støtte til festivaler, forestillinger, utstillinger, prosjekt og utgivelser innenfor områder som musikk, teater, dans, visuell kunst, litteratur, film, idre... Les mer

Legater til barn og ungdom

KEEP ME PLAYING - Zuccarellostiftelsen

KEEP ME PLAYING er et fond etablert for å bryte ned kostnadsbarrierene som gjør at barn og unge blir stående på sidelinjen, mot sin vilje. Zuccarellostiftelsen ønsker å bidra til å holde barn og unge i aktivitet – uavhengig av hvor... Les mer

Hordaland

Vestland fylkeskommune

Vestland fylkeskommune har ulike tilskotsordningar og stipend som organisasjonar, institusjonar og enkeltpersonar kan søkje på. Områda ein kan søkje støtte til er nærings- og samfunnsutvikling, folkehelse, forskning, idrett og frilu... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Ole Vig-prisen

Ole Vig-prisen skal gå til ein ungdom mellom 20 og 35 år som har gjort ein framifrå kulturell innsats i Ole Vigs ånd. Det gjeld ungdommar frå heile landet utan omsyn til politisk oppfatning. Ein Ole Vig-prisvinnar må ha gjort ein me... Les mer