Search for "idrett" returned 45 matches

Rogaland

Time kommunes kulturstøtte

Kulturprisen - Timeglaset er den viktigaste kulturpåskjøninga i Time kommune. Kulturprisen kan ein gje til ein person, ei gruppe eller ein organisasjon som har lagt ned eit særs verdfullt arbeid innan kulturlivet i Time. Alle kan... Les mer

Sør-Trøndelag

Oddmund Eggens minnefond

Legatets formål er å støtte enkeltpersoner, grupper og foreninger med tilknytning til Lundamo i Sør-Trøndelag, med virkefelt innenfor sang og musikk, teater, drama og idrett. Slektsbånd til og med søskenbarn til styremedlemmer er av... Les mer

Vestfold

Lizzie og Erling Sæbøs utdanningslegat

Legatets formål er å utdele midler til evnerik ungdom til støtte for videre utdannelse på universitet, høgskole og lignende. Søker skal være bosatt innenfor det geografiske området som tilhørte Re kommune frem til kommunesammenslåin... Les mer

Nordland

Sørfold kommunes kulturstipend

Stipendet er på kr 10.000 og kan gis til unge utøvere fra Sørfold som en inspirasjon til videre satsing, samt en anerkjennelse av den interesse og innsats vedkommende har vist. Utøverne bør være hjemmehørende i Sørfold kommune, men... Les mer

Finnmark

Alta kommunes kulturstøtte

* Kulturstipend. Hovedutvalget for oppvekst, utdanning og kultur deler ut kommunens kulturstipend, foreløpig fastsatt til kr 20.000. Enkeltpersoner, lag og foreninger i Alta kan søke. * Kulturpris. Hovedutvalget for oppvekst, utdan... Les mer

Buskerud

Modum Sparebanks jubileumsfond

Avkastningen av et fond på kr. 500.000 skal brukes til støtte for unge talenter innen idrett, sang og musikk og andre kulturaktiviteter som teater, drama, dans, film, foto og lignende i Modum. Hensikten er å fremme utviklingen av di... Les mer

Vest-Agder

Sirdal kommunes Kulturstipend/idrettsstipend

Alle som har virke innenfor det utvidete kulturbegrepet kan søke om stipend. Søkere må ha fylt 16 år. Stipendordninga skal være en støtte og oppmuntring til videre utvikling/utdanning. Ordninga retter seg spesielt mot ungdom som sa... Les mer

Vestfold

Horten kommunes kulturstipend

* Horten kommunes kulturstipend deles ut til enkeltpersoner som utdanner seg innenfor kunstfaglige områder (billedkunst, kunsthåndverk, musikk og lignende) og skal være en oppmuntring til videre satsning på en kunstnerisk karriere.... Les mer

Oslo og Akershus

Sørum kommunes stipend

* Ungdommens kulturstipend. Formålet med stipendene er å gi positiv oppmerksomhet til unge lovende utøvere og gi dem mulighet til å utvikle seg videre på sitt område. Det utdeles hvert år stipender innenfor budsjettert beløp - ca kr... Les mer

Diverse stipend og legater

Sparebankstiftelsen DnB

Organisasjoner og lag på Østlandet kan søke støtte til prosjekter til beste for barn og unge inntil 25 år. Det kan søkes støtte innenfor et av våre fire formålsområder: Kunst og kultur – Prosjekter som gjør det mulig for flere å u... Les mer