Hordaland

Økonomisk vanskeligstilte i Bergen kommune

Stiftelsen er en sammenslåing av 111 legater med tilknytning til Bergen by og har som formål å gi bistand til økonomisk vanskeligstilte – enslige og familier – bosatt i Bergen kommune. Legatet lyses ut i slutten av august med søknad... Les mer

Hordaland

Øygarden kommunes kulturstipend

Føremål: I første omgang å gje auka kompetanse innan det kulturfaglege området ein søkjer om. Ein vil særleg stimulere personar som har utmerkt seg innan kunstnarleg verksemd, men elles òg bidra til kunstnarleg utvekling av bildande... Les mer