Hedmark

Karl Øvergaards Minde legat

Legatets inntekter skal etter testators vilje anvendes innen Rendalen kommune til opphjelp av smånæringer, fortrinnsvis landbruksrelatert og næringsliv for øvrig i Rendalen - dvs. næringer som direkte eller indirekte har positiv inn... Les mer

Hedmark

Langes legat

Til beste for alderspensjonister og/eller bevegelseshemmede som er bosatt i Hamar kommune innenfor tidligere Vang kommunes grenser. Søknadsfrist vil normalt være på våren/forsommeren, og vil bli kunngjort i Hamar Arbeiderblad. Les mer

Hedmark

Legater i Kongsvinger kommune

* Gunnar A. Kjerrets legat. Stipend til videre utdannelse for ungdom bosatt i Kjerret skolekrets i Kongsvinger. * Kongsvinger og Omegns Barnehjems legat. Til uformuende ungdom i Vinger prestegjeld til teoretisk og praktisk opplæri... Les mer

Hedmark

Nord-Odal kommunes kulturpris og kulturstipend

* Nord-Odal kommunes kulturpris Prisen kan tildeles enkeltpersoner eller organisasjoner som har vist vedvarende evne og vilje til å yte aktiv kulturinnsats utover det vanlige, eller som har vist god skapende virksomhet. Begrunnede... Les mer

Hedmark

Oddvin Kjos' legat

Legatet er for for ungdom bosatt i tidligere Ringsaker Kommune. I praksis veksles det mellom, utdanning innen handel/økonomi, håndverk og jordbruk. Rentene av kr. 340.000,- skal deles ut til ungdom innen tidligere Ringsaker ko... Les mer

Hedmark

Olga Melbys legat

Til utdannelse for ubemidlede unge mennesker, - fortrinnsvis i alderen 12 til 26 år og hjemmehørende i Åsnes. Midlene skal gis som støtte og hjelp under skolegang og videregående undervisning ved teoretiske studier eller til kurser... Les mer

Hedmark

Rendalen kommunes legater

Rendalen kommune: * Rendalen skoglegat. Arbeid med skogkultur for skogeiere i Rendalen kommune. * Rendalen pleie, omsorg og sosiallegat. Arbeid innenfor pleie, omsorg, helse og sosialområder i Rendalen kommune. * Rendalen barn... Les mer