Rogaland

Soknepresten i Vår Frelsers menighets legater

* H.M. Wrangell og hustrus legat. Til videre utdannelse av ubemidlede unge over 16 år hjemmehørende i Haugesund. Stipendiebeløp: Tilfordeling totalt ca kr 15.000. Søknadsfrist: Primo desember. * Fru Louise Stolt Nielsens legat. Til... Les mer

Rogaland

Sola kommunes kulturstøtte

* Kulturprisen. Kulturprisen deles primært ut til enkeltpersoner bosatt i Sola, men kan også i spesielle tilfeller gå til en gruppe personer. Mottakeren av prisen må ha gjort en fortjenestefull innsats innenfor det utvidede kulturbe... Les mer

Rogaland

Stavanger Katedralskoles legat

* Bjørgvald Sivertsens fond. Studenter ved universitetet eller høgskole som har vært elev ved Stavanger katedralskole, "med artium over middels", kan søke tilskudd av Bjørgvald Sivertsens fond. Les mer

Rogaland

Stavanger Kommunes Kulturstipend

Inntil fire stipender à kr 50.000 kan deles ut til kunstnere og andre kulturarbeidere som ønsker å perfeksjonere/videreutvikle seg. Søknaden skal inneholde navn, adresse, fødselsdato, utdanning og praksis, samt hva stipendet skal... Les mer

Rogaland

Stavanger Vanførelags Legat

Funksjonshemmede (bevegelseshemmede vil bli prioritert), deres organisasjoner, samt deres pårørende kan søke. Sykehus og andre helseinstitusjoner samt humanitære organisasjoner kan også søke. Mottaker må være bosatt eller ha sin akt... Les mer

Rogaland

Suldal kommunes utdanningslegat

Legatet er oppretta ved samanslåing av følgjande legat: Anna Barkelands legat, Rasmus Larsen Vashus og Britha Rasmusdotter Vashus legat, G.G. Roaldkvams legat, Lars Jelsa 3. legat, Hans Høines og kona Anna Tormodsdatter sitt legat,... Les mer

Rogaland

Time kommunes kulturstøtte

Kulturprisen - Timeglaset er den viktigaste kulturpåskjøninga i Time kommune. Kulturprisen kan ein gje til ein person, ei gruppe eller ein organisasjon som har lagt ned eit særs verdfullt arbeid innan kulturlivet i Time. Alle kan f... Les mer