Search for "musikk" returned 143 matches

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Den norske Forfatterforenings legater

* Den norske Forfatterforenings vederlagsfond. Det kan søkes om følgende stipendier: A. 1–5-årig arbeidsstipend, - beløpet tilsvarer statens arbeidsstipend. B. Vederlagsfondets stipend (omfatter reise-, studie-, vikar- og prosjektst... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Det Norske Komponistfond

Fondet skal stimulere til fremme av skapende tonekunst, uavhengig av sjanger. Støtten går til komponisthonorar for bestillingsverk til offentlige konserter, forestillinger, fremvisninger og tilsvarende. En eventuell støtte blir utbe... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Norske Billedkunstneres stipendordninger

• Billedkunstnernes Vederlagsfond; prosjektstøtte. Prosjektstøttens formål er å styrke billedkunstnernes muligheter til å gjennomføre tidsavgrensede, definerte prosjekter på billedkunstområdet. Støtte kan gis til fordypning i de tra... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Statens kunstnerstipend og legatstipend

*Arbeidsstipend: Arbeidsstipend skal gi kunstnere anledning til å arbeide med prosjekt eller fordypningsoppgaver for å videreutvikle sitt kunstneriske virke. Arbeidsstipend tildeles fra ett til fem år. Kunstnere som mottar arbeidsst... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Jomfrulandstipendet

Jomfrulandstipendet er et samarbeid mellom Vestfold og Telemark fylkeskommune og Kragerø kommune, - det utdeles årlig under forbehold av at det avsettes midler under budsjettbehandlingen. Stipendet er normalt på kr 25.000 og kan søk... Les mer

Østfold

Østfold fylkeskommunes støtte

* Østfold musikkråd. Østfold Musikkråd ble etablert i 1982 og er en paraplyorganisasjon for musikkorganisasjoner. ØMR er fylkesavdeling for Norges Musikkråd. ØMR er en faglig og musikkpolitisk interesseorganisasjon samt et musikkfag... Les mer

Finland

Norsk-finsk kulturfond

Bidrag kan søkes av enkeltpersoner, organisasjoner, foreninger og institusjoner med virksomhet innenfor fondets interesseområde. Fondet prioriterer bidrag til kulturaktivitet innenfor områdene arkitektur, visuell kunst, design, film... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Scenetekstfondet

Fondets formål er å bidra til å gjøre norsk dramatikk mer tilgjengelig for amatørteaterbevegelsen. Støtten skal benyttes på en måte som setter amatørteatergruppene i stand til å benytte profesjonell dramatiker i sin virksomhet. Fond... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Fond for lyd og bilde - prosjektstøtte

Fond for lyd og bilde skal fremme produksjon og formidling av innspilling av lyd- og filmopptak og fordeles til beste for rettighetshavere innenfor musikk, scene, film og billedkunst. Fondet er i tillegg en kollektiv kompensasjon ti... Les mer