Search for "musikk" returned 143 matches

Legater til barn og ungdom

Ånun Lund Rej Stiftelse

Stiftelsen deler ut stipend for å inspirere barn og unge til kreativ aktivitet, nysgjerrighet, kunstnerisk utvikling og mellomfolkelig fortåelse. Målgruppen er barn og unge som legger for dagen kreativitet og entusiasme innen klassi... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Rådet for folkemusikk og folkedans' støtteordninger

*Tiltaksmidler Beløp: 8.000–40.000 kr Titaksmidlene går til engangstiltak for norsk folkemusikk og folkedans.Det kan søkes om støtte tilknyttet: - feltarbeid - arrangering av kurs og faglige seminarer - publiseringer (utgivelse... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Norsk jazzforums støtte

* Adhoc og Frifond Adhoc er ment som en toppfinansiering av prosjekter, dvs. anslagsvis 10–25% av totalt budsjett. Frifond er rettet mot prosjekter/tiltak rettet mot aldersgruppen 13–26 år. Norsk jazzforum skal ha søknaden sene... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Norsk musikkråds tilskuddsordninger

Norsk musikkråd er en paraplyorganisasjon for 35 nasjonale musikkorganisasjoner. Norsk musikkråd organiserer rundt 250 000 medlemmer, og har fylkeskontorer i alle fylker og 150 lokale musikkråd. • Tilskudd til nasjonale musikkorg... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Kunst i offentlige rom (KORO)

KORO er statens fagorgan for kunst i offentlige rom og har som hovedoppgave å sikre at flest mulig skal kunne oppleve kunst av høy kvalitet i offentlige inne- og uterom over hele landet. Dette ansvaret ivaretas gjennom at vi produse... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Norsk kritikerlags diversestipend

Diversestipend skal være et bidrag til den enkelte søkers kritiske virksomhet. Det kan blant annet gis støtte til fordypning, kurs, reiser, data- og kontorutstyr og annet som man trenger for å kunne virke som kritiker. Stipend gis i... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Harriet Backers Minnefond

Harriet Backers Minnefond vurderer å utdele ett eller to stipendier à kr 15.000,- til én eller to bildende kunstnere. Søkere - mannlige og kvinnelige - forutsettes å ha fullført 4-årig kunstfaglig utdannelse og å ha avholdt separatu... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Fivefondet

Føremålet er å stø medlemer av studentmållaga til å få gjeve ut skrifter. Fondet stør spesielt omsetjingar av eller arbeid om framande bokverk, forfattarar og andre bokmenn på nynorsk. Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Samiske Kunstneres og Forfatteres Vederlagsfond (SKFV)

Samiske Kunstneres og Forfatteres Vederlagsfond: 1. Målgruppe Stipend fra Samiske Kunstneres og Forfatteres Vederlagsfond (SKFV) kan tildeles kunstnere som i hovedsak bor og har sitt virke i Norge. Når det anses rimelig, kan det g... Les mer