Search for "musikk" returned 143 matches

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Tekstforfatterfondet

Støtte til aktive tekstforfattere av musikkverk. Den enkelte tekstforfatter skal selv søke fondet, med unntak av i kategorien spesielt. En tildeling vil bli sett i lys av tekstforfatterens bevilgninger de siste årene. Det er mulig å... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Pianist Nils Larsens legat

Legatet som ble opprettet av pianist, komponist og pedagog Nils Larsen, har som formål å bidra til økonomisk hjelp ved selvstendige konserter for de av Norges fremste pianister som ønsker lansering utenlands. Det kan deles ut bidrag... Les mer

Finnmark

Gottfred Pedersens minnefond

Til hjelp for personer hjemmehørende i Finnmark, som søker høyere musikkfaglig utdannelse gjennom studier ved konservatorier eller høyskoler, eller på annen måte søker å kvalifisere seg som musiker eller musikkpedagog. Attest fra mu... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Skipsreder Tom Wilhelmsens stiftelse

Gaver eller bidrag til institusjoner, grupper eller enkeltpersoner, for å støtte tiltak av vitenskapelig, sosial, humanitær og kulturell art, samt stipendier til kunstnere og spesielt evnerik ungdom til opplæring, studier og forskni... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Arild Wahlstrøms fond

Formål: Tiltak som kan øke forståelsen for Picasso i Norge, samt til norske tegnere og grafikere for å øke det kunstneriske og tekniske nivå. Samlet årlig utdeling i størrelsesorden 50–100.000 kr. Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Norsk Fotografisk Fonds stipend

Forutsetninger/ beskrivelse: Norsk Fotografisk Fond (Nofofo) er et disposisjonsfond for vederlag som utbetales på kollektiv basis til kunstnere som bor og virker i Norge, og som bruker fotografi og andre kamerabaserte uttrykksformer. Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup

Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup yter støtte til Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst og andre allmennyttige formål. Det er intet søknadsskjema, men en søknad bør inneholde: • kort beskrivelse • kost... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Norske Dansekunstneres profesjonsstipend

Norske Dansekunstneres egne profesjonsstipend tildeles årlig og er ment som motivasjon til å fortsette ditt engasjement og arbeid innen dansekunsten. Stipendene er forbeholdt profesjonelle og yrkesaktive, det vil si de som har danse... Les mer

Kunst/kultur/litteratur/musikk

Norske Kunsthåndverkeres stipend

Norske Kunsthåndverkeres stipend- og støtteordninger finansieres av Kunsthåndverkernes fond. Merk at ordningene kan søkes av profesjonelle kunsthåndverkere som i hovedsak bor og virker i Norge, uavhengig av medlemskap i NK. - Arb... Les mer

Oppland

Generalkrigskommissar Alf Mjøens Kulturlegat

Legatet kan deles ut hvert år og kan søkes av studenter som spesialiserer seg innen kunst, kultur og lokalhistorie. Unge idrettsutøvere med ambisjoner på regions- eller landslagsnivå kan også søke. Søkere skal ha tilknytning til Gj... Les mer